E4C-UDA41AN

E4C-UDA41AN Bộ khuếch đại E4C-UDA41AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 80 mA max.…

E4C-UDA41

E4C-UDA41 Bộ khuếch đại E4C-UDA41. Loại: Twin Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 80 mA max.…

E4C-UDA11AN

E4C-UDA11AN Bộ khuếch đại E4C-UDA11AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 80 mA max.…

E4C-UDA11

E4C-UDA11 Bộ khuếch đại E4C-UDA11. Loại: Twin Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 80 mA max.…

E4C-DS100

E4C-DS100 Cảm biến siêu âm E4C-DS100. Loại: Straight View. Khoảng cách làm việc: 90 to 1000 mm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 100 x 100 mm (mặt phẳng).…

E4C-DS80L

E4C-DS80L Cảm biến siêu âm E4C-DS80L. Loại: Side View. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 100 x 100 mm (mặt phẳng).…

E4C-DS80

E4C-DS80 Cảm biến siêu âm E4C-DS80. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 100 x 100 mm (mặt phẳng).…

E4C-DS30L

E4C-DS30L Cảm biến siêu âm E4C-DS30L. Loại: Side view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300 mm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 100 x 100 mm (mặt phẳng).…

E4C-DS30

E4C-DS30 Cảm biến siêu âm E4C-DS30. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300 mm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 100 x 100 mm (mặt phẳng).…

E4C-WH4L

E4C-WH4L Bộ khuếch đại E4C-WH4L. Loại thu phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 100 mA max. at…

E4C-WH4T

E4C-WH4T Bộ khuếch đại E4C-WH4T. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 100 mA max. at…

E4C-LS35

E4C-LS35   Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm (mặt phẳng). Góc…