Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS80. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11AN Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11AN Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA11AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4A-3K DC12-24 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4A-3K DC12-24 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4A-3K DC12-24. Nguồn cấp: 12-24VDC. Công suất tiêu thụ: 2.5 VA. Khoảng cách…

Cảm biến Siêu Âm E4B-LS20E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm biến Siêu Âm E4B-LS20E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-LS20E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 5-20 cm. Điện…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-TS50E4 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-TS50E4 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-TS50E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp:…

Ultrasonic Proximity Sensor Omron E4C-LS35

Ultrasonic Proximity Sensor Omron E4C-LS35 Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA41. Loại: Twin Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41AN Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41AN Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA41AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-T1E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-T1E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-T1E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 100 cm. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm Ultrasonic Sensor Omron E4C-DS30 Giá Rẻ

Cảm Biến Siêu Âm Ultrasonic Sensor Omron E4C-DS30 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS30. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-RS70E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-RS70E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-RS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện…

Cảm Biến Siêu Âm E4A-3K Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4A-3K Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4A-3K. Nguồn cấp: 100, 110, 200, and 220 VAC ± 10% at 50/60 Hz.…