CP1L-L14DR-A

Bộ lập trình CP1L-L14DR-A PLC 8-DC input / 6-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6-Relay output Bộ nhớ chương trình: 5Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1L-L20DR-A

Bộ lập trình CP1L-L20DR-A PLC 12-DC input / 8-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 5Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1L-M30DR-A

Bộ lập trình CP1L-M30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 10Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu…

CP1L-M40DR-A

Bộ lập trình CP1L-M40DR-A Bộ lập trình 24 ngõ vào/ 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240 Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3…