PLC CP2E-N14DR-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N14DR-A Nguồn cấp: 100-240VDC 8 Ngõ vào + 6 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 700 Đánh giá)

PLC CP2E-N14DT-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N14DT-A Nguồn cấp: 100-240VDC 8 Ngõ vào + 6 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (4.79★ | 1308 Đánh giá)

PLC CP2E-N14DR-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N14DR-D Nguồn cấp: 24VDC 8 Ngõ vào + 6 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (4.5★ | 532 Đánh giá)

PLC CP2E-N14DT-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N14DT-D Nguồn cấp: 24VDC 8 Ngõ vào + 6 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 1172 Đánh giá)

PLC CP2E-N14DT1-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N14DT1-D Nguồn cấp: 24VDC 8 Ngõ vào + 6 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 428 Đánh giá)

PLC CP2E-N20DR-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N20DR-A Nguồn cấp: 100-240VDC 12 Ngõ vào + 8 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (4.64★ | 742 Đánh giá)

PLC CP2E-N20DT-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N20DT-A Nguồn cấp: 100-240VDC 12 Ngõ vào + 8 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 1438 Đánh giá)

PLC CP2E-N20DR-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N20DR-D Nguồn cấp: 24VDC 12 Ngõ vào + 8 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 750 Đánh giá)

PLC CP2E-N20DT-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N20DT-D Nguồn cấp: 24VDC 12 Ngõ vào + 8 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (4.93★ | 1478 Đánh giá)

PLC CP2E-N20DT1-D Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N20DT1-D Nguồn cấp: 24VDC 12 Ngõ vào + 8 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (4.5★ | 500 Đánh giá)

PLC CP2E-N30DR-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N30DR-A Nguồn cấp: 100-240VDC 18 Ngõ vào + 12 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 1268 Đánh giá)

PLC CP2E-N30DT-A Omron

Thông số kỹ thuật: Mã hàng: CP2E-N30DT-A Nguồn cấp: 100-240VDC 18 Ngõ vào + 12 Ngõ ra Relay Link tài liệu: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v2/p145_cp2e_datasheet_en.pdfV (5★ | 652 Đánh giá)