Khởi động từ Mitsubishi S-N35 AC24V

Báo giá khởi động từ Hãng Mitsubishi S-N35 AC24V Sản phẩm kỹ thuật số: Dòng điện định mức: 50 A . Cuộn dây thụ hưởng công suất: 3.5 W. Tiếp…

 Khởi Động Từ S-N50 AC220 Mitsubishi

Khởi động từ S-N50 AC220 Mitsubishi

 Khởi Động Từ S-N50 AC220 Mitsubishi Thông số kỹ thuật: Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO và 2NC.…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50-AC380 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50-AC380 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N50-AC380V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50 AC24 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50 AC24 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N50-AC24V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W.…

Khởi động từ Mitsubishi S-N50 AC110

Báo giá khởi động từ Mitsubishi S-N50 ​​AC110 Sản phẩm kỹ thuật số: Công tắc tơ Mitsubishi S-N50-AC110V. Dòng điện định mức: 80 A . Cuộn dây thụ hưởng công…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC220V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC24V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC110V Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC110V Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC110V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

 Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC380V Giá Rẻ HCM

 Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC380V Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC380V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80 AC24

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80 AC24 Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N80-AC24V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ:…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC220 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC220 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N80-AC220V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC110 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC110 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N80-AC110V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…