Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC110V Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC110V Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC110V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi động từ Mitsubishi S-N50 AC110

Báo giá khởi động từ Mitsubishi S-N50 ​​AC110 Sản phẩm kỹ thuật số: Công tắc tơ Mitsubishi S-N50-AC110V. Dòng điện định mức: 80 A . Cuộn dây thụ hưởng công…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC110 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC110 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N80-AC110V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

Khởi động từ Mitsubishi S-N35 AC24V

Báo giá khởi động từ Hãng Mitsubishi S-N35 AC24V Sản phẩm kỹ thuật số: Dòng điện định mức: 50 A . Cuộn dây thụ hưởng công suất: 3.5 W. Tiếp…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50 AC24 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50 AC24 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N50-AC24V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W.…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N95-AC220

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N95-AC220

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N95-AC220 Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N95-AC220 Dòng điện định mức: 150 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC380 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N80-AC380 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N80-AC24V. Dòng điện định mức: 135 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…

 Khởi Động Từ Mitsubishi S-N600-AC380V

Khởi động từ Mitsubishi S-N600-AC380V

 Khởi Động Từ Mitsubishi S-N600-AC380V Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N600-AC380V. Dòng điện định mức: 800 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N800-AC110V

Khởi động từ Mitsubishi S-N800-AC110V

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N800-AC110V Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N800-AC110V. Dòng điện định mức: 1000 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 W. Tiếp điểm phụ: 2…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N95-AC380

Khởi động từ Mitsubishi S-N95-AC380

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N95-AC380 Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N95-AC380 Dòng điện định mức: 150 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N65-AC24V Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N65-AC24V. Dòng điện định mức: 100 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp điểm phụ: 2NO…

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50-AC380 Giá Rẻ HCM

Khởi Động Từ Mitsubishi S-N50-AC380 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Contactors Mitsubishi S-N50-AC380V. Dòng điện định mức: 80 A. Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W. Tiếp…