Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron Thông số kỹ thuật: Short hinge roller lever Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở…

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần tối…

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron Thông số kỹ thuật: Pin plunger, 15A Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác…

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác động:…

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron Thông số kỹ thuật: Panel mount plunger Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron Thông số kỹ thuật: Sealed roller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến…

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến 0.5m/s…

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min.…

Công tắc hành trình Omron D4N-1162

Báo giá Công tắc hành trình Omron D4N-1162 Thông số kỹ thuật sản phẩm: Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần…

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron Thông số kỹ thuật: Crossroller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ…

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác động:…