Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron Thông số kỹ thuật: Pin plunger, 15A Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron Thông số kỹ thuật: Panel mount plunger Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron Thông số kỹ thuật: Panel mount plunger Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron Thông số kỹ thuật: Short hinge roller lever Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở…

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min.…

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever, overtravel: 90 degrees, Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750…

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron Thông số kỹ thuật: Top roller plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min.…

Công Tắc Hành Trình WLD Omron

Công Tắc Hành Trình WLD Omron

Công Tắc Hành Trình WLD Omron Thống số kỹ thuật: Top plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến 0.5m/s…

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron Thông số kỹ thuât: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến…