Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác…

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác động:…

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron Thông số kỹ thuật: Crossroller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ…

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ tác động:…

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron Thông số kỹ thuật: Rod lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min. Tốc độ…