Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8104Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000…

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8107Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rod lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300…

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8108Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần…

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8122Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Crossroller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300…

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron

Công Tắc Hành Trình D4V-8169Z Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần…