Biến tần Mitsubishi FR-A720-1.5K

Mã sản phẩm: FR-A720-1.5K Công suất: 1.5kW Dòng định mức: 8A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường xung quanh 50*C Dòng…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-2.2K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-2.2K – Công suất: 2.2kW – Dòng định mức:  11A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-3.7K

FR-A720

    Mã sản phẩm: FR-A720-3.7K – Công suất: 3.7kW – Dòng định mức: 17.5A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-5.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-5.5K – Công suất: 5.5kW – Dòng định mức: 24A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-7.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-7.5K – Công suất: 7.5kW – Dòng định mức: 33A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-11K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-11K – Công suất: 11kW – Dòng định mức: 46A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-15K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-15K – Công suất: 15kW – Dòng định mức: 61A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-18.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-18.5K – Công suất: 18.5kW – Dòng định mức: 76A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-22K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-22K – Công suất: 22kW – Dòng định mức: 90A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-30K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-30K – Công suất: 30kW – Dòng định mức: 115A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-37K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-37K – Công suất: 37kW – Dòng định mức: 145A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-45K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-45K – Công suất: 45kW – Dòng định mức: 175A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…