Biến tần Mitsubishi FR-F720-55K

– Công suất motor: 55 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 99 KVA – Công suất ngõ ra: 81 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-110K

– Công suất motor: 110 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 165 KVA – Công suất ngõ ra: 165 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-90K

– Công suất motor: 90 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 132 KVA – Công suất ngõ ra: 132 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-75K

– Công suất motor: 75 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 110 KVA – Công suất ngõ ra: 110 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-18.5K

– Công suất motor: 18.5 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 34 KVA – Công suất ngõ ra: 27 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-45K

– Công suất motor: 45 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 75 KVA – Công suất ngõ ra: 65 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-30K

– Công suất motor: 30 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 52 KVA – Công suất ngõ ra: 43 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-5.5K

– Công suất motor: 5.5 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 12 KVA – Công suất ngõ ra: 8.8 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-15K

– Công suất motor: 15 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 28 KVA – Công suất ngõ ra: 22.1 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-0.75K

– Công suất motor: 0.75 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 2.5 KVA – Công suất ngõ ra: 1.6 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-22K

– Công suất motor: 22 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 41 KVA – Công suất ngõ ra: 32 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-1.5K

– Công suất motor: 1.5 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 4.5 KVA – Công suất ngõ ra: 2.7 kVA – Dòng định…