E2EV-X2C2 5M

E2EV-X2C2 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X2C2 5M – Khoảng cách phát hiện : 2mm – Hình trụ M12 – Tần số đáp ứng : 150 Hz…

E2EV-X5B2 2M

E2EV-X5B2 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5B2 2M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70…

E2EV-X5C2 5M

E2EV-X5C2 5M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5C2 5M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70…

E2EV-X5C2 2M

E2EV-X5C2 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5C2 2M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70…

E2EV-X5C1 5M

E2EV-X5C1 5M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5C1 5M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…

E2EV-X5B1 2M

E2EV-X5B1 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5B1 2M – Khoảng cách phát hiện : 5mm – Hình trụ M18 – Tần số đáp ứng : 70 Hz…