Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 110KW FR-A740-110K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-110K Công suất motor: 110 (kW) Dòng định mức: 216 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 250KW FR-A740-250K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-250K Công suất motor: 250 (kW) Dòng định mức: 481 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 5.5KW FR-A740-5.5K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-5.5K Công suất motor: 5.5 (kW) Dòng định mức: 12 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 160KW FR-A740-160K

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-160K Công suất motor:160 (kW) Dòng định mức: 325 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 132KW FR-A740-132K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-132K Công suất motor: 132 (kW) Dòng định mức: 260 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 37KW FR-A740-45K

BIEN TAN FR-A740

  Mã sản phẩm: FR-A740-45K Công suất: 45kW Dòng định mức: 86A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s Dòng vào: 3 phase 380~480V 50hz/60hz Dòng ra:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 75KW FR-A740-75K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-75K Công suất motor: 75 (kW) Dòng định mức: 144 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.4K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-0.4K – Công suất: 0.4kW – Dòng định mức: 3A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 160KW FR-A740-185K

BIEN TAN FR-A740

  Mã sản phẩm: FR-A740-185K Công suất: 185kW Dòng định mức: 361(307)A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s Dòng vào: 3 phase 380~480V 50hz/60hz Dòng ra:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 18.5KW FR-A740-18.5K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-18.5K Công suất motor: 18.5 (kW) Dòng định mức: 38 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 355KW FR-A740-355K

BIEN TAN FR-A740

Biến tần Mitsubishi FR-A740-355K Công suất motor: 355 (kW) Dòng định mức: 683 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR-A720-7.5K

FR-A720

  Mã sản phẩm: FR-A720-7.5K – Công suất: 7.5kW – Dòng định mức: 33A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s với nhiệt độ môi trường…