Encoder Omron E6A2-CW5C 360P/R 0.5M

Báo Giá Encoder Omron E6A2-CW5C Chính Hãng

Báo Giá Encoder Omron E6A2-CW5C Chính Hãng Thông số kỹ thuật sản phẩm: Encoder 360P/R, ngõ ra A, B Nguồn cấp: 12 ~ 24VDC Đường kính trục: 4mm Ngõ ra: A,…

Encoder Omron E6C3-AG5C-C 360R/R 1M

Báo Giá Encoder Omron E6C3-AG5C-C 360R/R 1M Chính Hãng Thông tin sản phẩm: Encoder 360P/R. Ngõ ra Gray code, NPN Nguồn cấp: 12 ~ 24VDC Đường kính trục: 8mm Ngõ…

Encoder Omron E6CP-AG5C 256 2M

Báo Giá Encoder Omron E6CP-AG5C 256 2M Chính Hãng Thông tin sản phẩm: Loại Absolute, Gray code 256P/R 8-bit, Open collector NPN Nguồn cấp 12~24VDC ±10%, dòng tiêu thụ 70mA…

E6B2-CWZ6C 1000P/R

Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R Encoder 1000P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA…

E6B2-CWZ6C 2000P/R

Encoder E6B2-CWZ6C 2000P/R Encoder 2000P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA…

E6B2-CWZ6C 360P/R

Encoder E6B2-CWZ6C 360P/R Encoder 360P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC,…

E6B2-CWZ1X 2000P/R

Encoder E6B2-CWZ1X 2000P/R Encoder 2000P/R, ngõ ra A, /A, B, /B,  Z,/Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở).…

E6B2-CWZ6C 1024P/R

Encoder E6B2-CWZ6C 1024P/R Encoder 1024P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA…

E6B2-CWZ1X 1000P/R

Encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R Encoder 1000P/R, ngõ ra A, /A, B, /B,  Z,/Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở).…

E6B2-CWZ6C 500P/R

Encoder E6B2-CWZ6C 500P/R Encoder 500P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC, 35mA…

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R

 Báo Giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R Chính Hãng Thông sốkỹ thuật sản phẩm : Encoder 500P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm…