Cảm Biến Quang E3Z-LS81 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-LS81 2M Omron Giá Rẻ HCM Cảm biến quang điện điều chỉnh được khoảng cách phát hiện. Thông số kỹ thuật: Khoảng đo: 20 – 200 mm.…

Cảm Biến Quang E3Z-LS86 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-LS86 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện điều chỉnh được khoảng cách phát hiện. Khoảng đo: 20 – 200 mm. Dải…

Cảm Biến Quang E3Z-L81 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-L81 2M Omron Giá Rẻ HCM Cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán E3Z-L81 2M. Thông số kỹ thuật: Khoảng đo: 60 – 120 mm. Nguồn…

Cảm Biến Quang E3Z-R61 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-R61 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương,…

Cảm Biến Quang E3Z-T81 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-T81 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương,…

Cảm Biến Quang E3Z-T61A 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-T61A 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12…

Cảm Biến Quang E3Z-D82 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-D82 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 1m Nguồn cấp: 12~24VDC ±10% Ngõ ra: PNP, 26.4VDC max., 100mA max. Chọn ngõ…

Cảm Biến Quang E3Z-LS61 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-LS61 2M Omron Giá Rẻ HCM Cảm biến quang điện điều chỉnh được khoảng cách phát hiện. Thông số kỹ thuật: Khoảng đo: 20 – 200 mm.…

Cảm Biến Quang E3Z-R86 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-R86 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện loại phản xạ gương với chức năng M.S.R Khoảng đo: 0.1 – 4 m…

Cảm biến E3Z-T61 2M

(5★ | 1100 Đánh giá)

Cảm Biến Quang E3Z-T86A Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-T86A Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 –…

Cảm Biến Quang E3Z-R81 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3Z-R81 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương,…