E8AA-M10

E8AA-M10 Cảm biến áp suất Omron E8AA-M10 Loại cảm biến: Gauge pressure Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 1 MPa Phương pháp kết nối: Pre-wired…

E8AA-M05

E8AA-M05 Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05 Loại cảm biến: Gauge pressure Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 500 kPa Phương pháp kết nối: Pre-wired…