Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4 2M Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m Ngõ ra transistor…

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4-P1 Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m…

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30B4 2M Omron Thông số kỹ thuât: Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0.1-0.3m Ngõ ra transistor…

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-P1 Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m…

Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS30C4-P1 Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m…

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-P1 Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-P1 Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m…

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-N 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-N 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10C4-N 2M Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor…

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-N 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-N 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F2-DS10B4-N 2M Omron Thông số kỹ thuật: Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor…