E3F2-DS10B4-N 2M

E3F2-DS10B4-N 2M Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max Chế độ lựa…

E3F2-DS10B4-P1

E3F2-DS10B4-P1 Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra PNP,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max…

E3F2-DS10C4-N 2M

E3F2-DS10C4-N 2M Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max Chế độ lựa…

E3F2-DS10C4-P1

E3F2-DS10C4-P1 Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.1m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max…

E3F2-DS30B4 2M

E3F2-DS30B4 2M Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0.1-0.3m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max Chế độ lựa…

E3F2-DS30B4-P1

E3F2-DS30B4-P1 Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max…

E3F2-DS30C4 2M

E3F2-DS30C4 2M Loại khuếch tán 0.3m, ngõ ra PNP Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max Chế độ lựa…

E3F2-DS30C4-P1

E3F2-DS30C4-P1 Loại khuếch tán 0.1m, ngõ ra NPN,sử dụng đầu cấm M12 Nguồn cấp : 12-24vdc khoảng cách phát hiện : 0-0.3m Ngõ ra transistor cực thu hở, 100mA Max…