S8JC-ZS10012CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS10012CD-AC2 . Bộ nguồn xung giá rè 100W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 12VDC ( có…

S8JX-G10012CD

Bộ nguồn S8JX-G10012CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray   (5★ | 892 Đánh…

S8JC-Z10005CD

Bộ nguồn S8JC-Z10005CD Bộ nguồn xung giá rẻ loại 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( có thể +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( có thể điểu chỉnh…

S8JC-ZS10005CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS10005CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 100W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 5VDC ( có…

S8JX-G10005CD

Bộ nguồn S8JX-G10005CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray (4.93★ | 750 Đánh giá)

S8JC-Z05024CD

Bộ nguồn S8JC-Z05024CD Bộ nguồn xung loại kinh tế giá rẻ 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +- 10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

S8JC-ZS05024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS05024CD-AC2 Bộ nguồn xung giá rè 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể +-10%) Gắn…

S8JX-G05024CD

Bộ nguồn S8JX-G05024CD Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (4.79★ | 932 Đánh giá)

S8JC-Z05012CD

Bộ nguồn S8JC-Z05012CD Bộ nguồn xung loại kinh tế giá rẻ 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +- 10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC ( có…

S8JC-ZS05012CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS05012CD-AC2 Bộ nguồn xung giá rè 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC ( có thể +-10%) Gắn…

S8JX-G05012CD

Bộ nguồn S8JX-G05012CD Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (5★ | 678 Đánh giá)

S8JC-ZS05005CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS05005CD-AC2 Bộ nguồn xung giá rè 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( có thể +-10%) Gắn…