Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron  S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn 100W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC…

Bộ Nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2

Bộ Nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC (cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC (có thể…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn S8JC-Z10012CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z10012CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z10012CD Omron Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn S8JC-ZS10012CD-AC2 Omron

Bộ Nguồn S8JC-ZS10012CD-AC2 Omron

Bộ Nguồn S8JC-ZS10012CD-AC2 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…