S8JX-G15024CD

Bộ nguồn S8JX-G15024CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray   (4.93★ | 1518 Đánh…

S8JC-Z15005CD

Bộ nguồn S8JC-Z15005CD   bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( cho phép điều…

S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15012CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 12VDC ( có…

S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15024CD-AC2 Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể…

S8JX-G15012CD

Bộ nguồn S8JX-G15012CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (4.64★ | 598 Đánh giá)

S8JC-Z10048CD

Bộ nguồn S8JC-Z10048CD Bộ nguồn 100W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC Gắn thanh ray (5★ |…

S8JC-ZS15005CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 5VDC ( có…

S8JX-G15005CD

Bộ nguồn S8JX-G15005CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray (5★ | 748 Đánh giá)

S8JC-Z10024CD

Bộ nguồn S8JC-Z10024CD Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể tăng giảm…

S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS10024CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 100W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

S8JX-G10024CD

Bộ nguồn S8JX-G10024CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (5★ | 1358 Đánh giá)

S8JC-Z10012CD

Bộ nguồn S8JC-Z10012CD Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (4.79★ |…