Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 1.5KW FR-A840-1.5K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-1.5K Công suất động cơ: 1.5kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 4A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.75KW FR-A840-0.75K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-0.75K Công suất động cơ: 0.75kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 2.5A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW FR-A840-450K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-450K Công suất động cơ: 450kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 866A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW FR-A840-500K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-500K Công suất động cơ: 500kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 962A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 0.4KW FR-A840-0.4K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-0.4K Công suất động cơ: 0.4kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 1.5A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…