Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 55KW FR-A840-55K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-55K Công suất động cơ: 55kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 110A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 45KW FR-A840-45K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-45K Công suất động cơ: 45kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 86A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW FR-A840-37K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-37K Công suất động cơ: 37kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 71A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 30KW FR-A840-30K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-30K Công suất động cơ: 30kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 57A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW FR-A840-22K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-22K Công suất động cơ: 22kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 44A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 18.5KW FR-A840-18.5K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-18.5K Công suất động cơ: 18.5kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 38A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 15KW FFR-A840-15K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-15K Công suất động cơ: 15kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 31A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW FR-A840-11K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-11K Công suất động cơ: 11kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 23A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 7.5KW FR-A840-7.5K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-7.5K Công suất động cơ: 7.5kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 17A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 5.5KW FR-A840-5.5K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-5.5K Công suất động cơ: 5.5kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 12A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 3.7KW FR-A840-3.7K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-3.7K Công suất động cơ: 3.7kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 9A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW FR-A840-2.2K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-2.2K Công suất động cơ: 2.2kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 6A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…