MCB 10KA type C- NC NC332A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 32A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC325A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 25A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC320A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 20A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC316A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 16A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC310A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 10A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC306A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 6A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC216A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 16A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC210A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 10A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC206A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 6A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC263A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 63A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC250A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 50A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC240A

MCB 10KA type C- NC NC206A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 2P 40A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…