NC463A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 63A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC450A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 50A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC440A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 40A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC432A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 32A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC425A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 25A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC420A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 20A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC416A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 16A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC410A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 10A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

NC406A MCB 10KA type C- NC

NC406A MCB 10KA type C- NC

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 4P 6A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC363A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 63A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC350A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 50A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…

MCB 10KA type C- NC NC340A

MCB 10KA type C- NC NC306A

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB 3P 40A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng…