Danh Sách Mã hàng Contactor Hager

By Kim Hoàng Updated on

Mã Hàng Contactor Khởi Động Từ Hager 

Mã Hàng Contactor Khởi Động Từ Hager 

Contactor Khởi Động Từ Hager

Mã hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuật
EVVR015A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EVVR0021A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EVVR0027A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0036A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0050A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0060A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0085A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0112A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A
EWR0118A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 16A
EVVR0124B Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 26A
EWR0130C Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 26A
EWS010A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS015A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0021A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0027A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0036A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0050A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0060A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0085A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0112A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 12A
EWS0118A Direct on line starter motor 380 V 60 Hz 16A
EW007 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO
EW009 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO
EW012 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO
EW016_C Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO
EW020 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO + NC
EW025 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO + NC
EW032_C Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO + NC
EW038_C Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO + NC
EW040 c Contactor 3P 220V 50/60HZ -1 NO + NC
EW050 c Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW063_C Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW070_C Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW115 c Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW138 c Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW150 c Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW180_C Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW220_C Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW300 c Contactor 3P 220V 50/60HZ – 2NO + NC
EW007_D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO
EW009_D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO
EW012 D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO
EW016 D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO
EW020_D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO + NC
EW025_D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO + NC
EW030 D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO + NC
EW038 D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO + NC
EW040 D Contactor 3P 380V 50/60HZ -1 NO + NC
EW050_D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW063 D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW070 D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW100_D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW120_D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW150 D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW180 D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW220_D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC
EW300_D Contactor 3P 380V 50/60HZ – 2NO + NC

 


(5★ | 612 Đánh giá)
Tags: Mua bán Contactor (khởi động từ) Hager chính hãng uy tín, Bảng báo giá Hager Contactor (khởi động từ) giá tốt rẻ, Đại lý Hager Contactor (khởi động từ) sỉ lẻ chiết khấu cao.