EW038_C 3P 38A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật:  EW038_C CONTACTOR 3P 38A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 38A Gắn trên…

EW032_C 3P 32A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW032_C 3P CONTACTOR 32A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 32A Gắn trên…

EW025_C 3P 26A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW025_C CONTACTOR 3P 26A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 26A Gắn trên…

EW020_C 3P 22A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW020_C 3P CONTACTOR 22A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 22A Gắn trên…

EW016_C 3P 16A 220V 50/60HZ – 1NO

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW016_C CONTACTOR 3P 16A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 16A Gắn trên DIN rail…

EW012_C 3P 12A 220V 50/60HZ – 1NO

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW012_C CONTACTOR 3P 12A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 12A Gắn trên DIN rail…

EW009_C 3P 9A 220V 50/60HZ – 1NO

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật:  EW009_C CONTACTOR  3P 9A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 9A Gắn trên DIN…

EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ – 1NO

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW007_C  CONTACTOR 3P 7A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 7A Gắn trên DIN…

Danh sách mã hàng Contactor Hager

contactors-hager-chinh-hang-re-bao-gia

Mã hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuật EVVR015A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A EVVR0021A Direct on line starter motor 220 V…