Danh Sách Mã Hàng MCB Hager

By Kim Hoàng Updated on

Báo Giá Mã Hàng MCB Hager

Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng dụng cho hệ thống phân phối điện trong gia đình, thương mại và công nghiệp. Cùng Hoàng Phong khám phá mã hàng MCB Hager!

Danh Sách Mã Hàng MCB Hager

Cầu dao tự động dạng tép MCB Hager.

Mã Hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuật
MY106E MCB 6A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY110E MCB 10A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY116E MCB 16A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY120E MCB 20A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY125E MCB 25A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY132E MCB 32A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY140E MCB 40A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY150E MCB 50A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
MY163E MCB 63A 1 p 230V 4.5KA IEC 898
HLF180S MCB 100A 1 p 400V 10KA IEC 898
HLF190S MCB 125A 1P 400V 10KA IEC 898
MY206E MCB 6A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY210E MCB 10A2P 400V 4.5KA IEC 898
MY216E MCB 16A2P 400V 4.5KA IEC 898
MY220E MCB 20A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY225E MCB 25A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY232E MCB 32A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY240E MCB 40A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY250E MCB 50A 2P 400V 4.5KA IEC 898
MY263E MCB 63A 2P 400V 4.5KA IEC 898
HLF280S MCB 80A 2P 400V 10KA IEC 898
HLF290S MCB 100A2P 400V 10KA IEC 898
HLF299S MCB 125A2P 400V 10KA IEC 898
MY306E MCB 6A 3P 400V 4.5KA IEC 898
MY310E MCB 10A3P 400V 4.5KA IEC 899
MY316E MCB 16A 3P 400V 4.5KA IEC 900
MY320E MCB 20A 3P 400V 4.5KA IEC 901
MY325E MCB 25A 3P 400V 4.5KA IEC 902
MY332E MCB 32A 3P 400V 4.5KA IEC 903
MY340E MCB 40A 3P 400V 4.5KA IEC 904
MY350E MCB 50A 3P 400V 4.5KA IEC 905
MY363E MCB 63A 3P 400V 4.5KA IEC 906
HLF380S MCB 80A 3P 400V 10KAIEC 898
HLF390S MCB 100A3P 400V 10KAIEC 898
HLF399S MCB 125A3P 400V 10KAIEC 898
NDN100A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 0.5A
NDN101A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 1A
NDN102A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 2A
NDN103A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 3A
NDN104A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 4A
NDN106A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 6A
NDN110A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 10A
NDN113A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 13A
NDN116A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 16A
NDN120A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 20A
NDN125A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 25A
NDN132A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 32A
NDN140A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 40A
NDN150A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 50A
NDN163A MCB, D CURVE, 10KA, 1P, 63A
NDN200A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 0.5A
NDN201A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 1A
NDN202A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 2A
NDN203A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 3A
NDN204A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 4A
NDN206A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 6A
NDN210A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 10A
NDN213A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 13A
NDN216A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 16A
NDN220A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 20A
NDN225A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 25A
NDN232A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 32A
NDN240A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 40A
NDN250A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 50A
NDN263A MCB, D CURVE, 10KA, 2P, 63A
NDN300A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 0.5A
NDN301A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 1A
NDN302A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 2A
NDN303A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 3A
NDN304A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 4A
NDN306A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 6A
NDN310A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 10A
NDN313A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 13A
NDN316A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 16A
NDN320A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 20A
NDN325A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 25A
NDN332A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 32A
NDN340A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 40A
NDN350A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 50A
NDN363A MCB, D CURVE, 10KA, 3P, 63A
NDN400A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 0.5A
NDN401A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 1A
NDN402A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 2A
NDN403A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 3A
NDN404A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 4A
NDN406A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 6A
NDN410A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 10A
NDN413A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 13A
NDN416A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 16A
NDN420A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 20A
NDN425A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 25A
NDN432A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 32A
NDN440A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 40A
NDN450A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 50A
NDN463A MCB, D CURVE, 10KA, 4P, 63A
NC100A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 0.5A
NC101A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 1A
NC102A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 2A
NC103A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 3A
NC104A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 4A
NC106A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 6A
NC110A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 10A
NC113A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 13A
NC116A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 16A
NC120A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 20A
NC125A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 25A
NC132A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 32A
NC140A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 40A
NC150A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 50A
NC163A MCB, c CURVE, 10KA, 1P, 63A
NC200A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 0.5A
NC201A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 1A
NC202A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 2A
NC203A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 3A
NC204A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 4A
NC206A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 6A
NC210A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 10A
NC213A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 13A
NC216A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 16A
NC220A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 20A
NC225A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 25A
NC232A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 32A
NC240A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 40A
NC250A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 50A
NC263A MCB, c CURVE, 10KA, 2P, 63A
NC300A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 0.5A
NC301A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 1A
NC302A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 2A
NC303A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 3A
NC304A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 4A
NC306A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 6A
NC310A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 10A
NC313A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 13A
NC316A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 16A
NC320A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 20A
NC325A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 25A
NC332A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 32A
NC340A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 40A
NC350A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 50A
NC363A MCB, c CURVE, 10KA, 3P, 63A
NC400A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 0.5A
NC401A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 1A
NC402A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 2A
NC403A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 3A
NC404A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 4A
NC406A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 6A
NC410A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 10A
NC413A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 13A
NC416A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 16A
NC420A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 20A
NC425A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 25A
NC432A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 32A
NC440A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 40A
NC450A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 50A
NC463A MCB, c CURVE, 10KA, 4P, 63A
NRN106 MCB, c CURVE, 25kA, 1P, 6A
NRN110 MCB, c CURVE, 25kA, 1P, 10A
NRN116 MCB, c CURVE, 25kA, 1P, 16A
NRN120 MCB, c CURVE, 25kA, 1P, 20A
NRN125 MCB, c CURVE, 20kA, 1P, 25A
NRN132 MCB, c CURVE, 20kA, 1P, 32A
NRN140 MCB, c CURVE, 20kA, 1P, 40A
NRN150 MCB, c CURVE, 15kA, 1P, 50A
NRN163 MCB, c CURVE, 15kA, 1P, 63A
NRN206 MCB, c CURVE, 25kA, 2P, 6A
NRN210 MCB, c CURVE, 25kA, 2P, 10A
NRN216 MCB, c CURVE, 25kA, 2P, 16A
NRN220 MCB, c CURVE, 25kA, 2P, 20A
NRN225 MCB, c CURVE, 20kA, 2P, 25A
NRN232 MCB, c CURVE, 20kA, 2P, 32A
NRN240 MCB, c CURVE, 20kA, 2P, 40A
NRN250 MCB, c CURVE, 15kA, 2P, 50A
NRN263 MCB, c CURVE, 15kA, 2P, 63A
NRN306 MCB, c CURVE, 25kA, 3P, 6A
NRN310 MCB, c CURVE, 25kA, 3P, 10A
NRN316 MCB, c CURVE, 25kA, 3P, 16A
NRN320 MCB, c CURVE, 25kA, 3P, 20A
NRN325 MCB, c CURVE, 20kA, 3P, 25A
NRN332 MCB, c CURVE, 20kA, 3P, 32A
NRN340 MCB, c CURVE, 20kA, 3P, 40A
NRN350 MCB, c CURVE, 15kA, 3P, 50A
NRN363 MCB, c CURVE, 15kA, 3P, 63A
NRN406 MCB, c CURVE, 25kA, 4P, 6A
NRN410 MCB, c CURVE, 25kA, 4P, 10A
NRN416 MCB, c CURVE, 25kA, 4P, 16A
NRN420 MCB, c CURVE, 25kA, 4P, 20A
NRN425 MCB, c CURVE, 20kA, 4P, 25A
NRN432 MCB, c CURVE, 20kA, 4P, 32A
NRN440 MCB, c CURVE, 20kA, 4P, 40A
NRN450 MCB, c CURVE, 15kA, 4P, 50A
NRN463 MCB, c CURVE, 15kA, 4P, 63A

 


(5★ | 1548 Đánh giá)
Tags: Mua bán Cầu dao tự động (MCB) Hager chính hãng uy tín, Bảng báo giá Hager Cầu dao tự động (MCB) giá tốt rẻ, Đại lý Hager Cầu dao tự động (MCB) sỉ lẻ chiết khấu cao.