Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A2 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A2 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A2 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động:…

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-HDL Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-HDL Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-HDL Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian Off-Delay, kích thước 22.5mm Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt…

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A1 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A1 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-A1 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động:…

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-G Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-G Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-G Omron Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian…

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-F Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-F Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3DKZ-F Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer) Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ…