Bộ Định Thời Gian H5CN-XAN AC100-240 Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian H5CN-XAN AC100-240 Omron

Bộ Định Thời Gian H5CN-XAN AC100-240 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian 0.001~99.99s Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng…

Bộ Định Thời Gian H5CN-XBN AC100-240 Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian H5CN-XBN AC100-240 Omron

Bộ Định Thời Gian H5CN-XBN AC100-240 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị:…

Bộ Định Thời Gian Timer H5CN-XCN AC100-240 Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5CN-XCN AC100-240 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5CN-XCN AC100-240 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian 1s to 99.9 min 59 s Nguồn cấp: 100-240VAC…

H5CN-XZNS DC12-48

Timer H5CN-XZNS DC12-48 Điện áp cung cấp: 12 … 48VDC Chế độ hoạt động: Timer ON Dải thời gian : 0.001s … 9.999s Ngõ ra điều khiển transistor NPN cực…

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-A-N Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-A-N Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-A-N Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại phím cơ, hiển thị LED size 48×48, gắn mặt tủ Nguồn cấp 100~240VAC…

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-L8SD-N Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-L8SD-N Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5CX-L8SD-N Omron Chính Hãng HCM Thông số kỹ thuật: Điện áp cung cấp: 24 VAC, 50/60Hz | 12 … 24 VDC Các chế độ hoạt…

Bộ Định Thời Gian Timer H5CZ-L8 Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5CZ-L8 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5CZ-L8 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại phím cơ, hiển thị LCD size 48×48, gắn đế 8 chân tròn Nguồn…

Bộ Định Thời Gian Timer H5S-WFB2 Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5S-WFB2 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5S-WFB2 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn Din-rail Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra:…

Bộ Định Thời Gian Timer H5F-KB Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H5F-KB Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H5F-KB Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện và Din-rail Nguồn…

H3Y-2 AC100-120 30S

Timer H3Y-2 AC100-120 30S Timer Omron H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 30S Điện áp cung cấp: 100-120 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động: Timer On Dải thời gian : 1s …30s Ngõ…

H3Y-2 AC200-230 10S

Timer H3Y-2 AC200-230 10S Timer Omron H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 10S Điện áp cung cấp: 200-230 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động: Timer On Dải thời gian : 1s …10s Ngõ…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron Chính Hãng HCM

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 5S Điện áp cung cấp: 100-120 VAC,…