Relay G3PE-215B DC12-24 Omron Chính Hãng HCM

Relay G3PE-215B DC12-24 Omron

Relay G3PE-215B DC12-24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Tải 1 pha 100~240VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly…

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron Chính Hãng HCM

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Tải 1 pha 100~240VAC, 25A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly…

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron Chính Hãng HCM

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Tải 3 pha 200~480VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách…