MY4N AC100/110

MY4N AC100/110 Rơle 14 chân có đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 100 / 110VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động: 20ms Max.…

Relay G3PE-215B DC12-24 Omron

Relay G3PE-215B DC12-24 Omron

Relay G3PE-215B DC12-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 1 pha 100~240VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện…

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron

Relay G3PE-225B DC12-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 1 pha 100~240VAC, 25A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 7mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler Điện…

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron

Relay G3PE-515B-3N DC12-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 3 pha 200~480VAC, 15A Điện áp kích dẫn: 12 ~ 24 VDC. 10mA max (24VDC) Cách ly ngõ vào/ra: Phototriac coupler…

Rơ le bán dẫn Omron G3NA-205B DC5-24

Báo giá Rơ le bán dẫn Omron G3NA-205B DC5-24 Sản phẩm kỹ thuật số: Tải 5A, 220VAC, 1P. 5-24VDC điều khiển điện áp Thời gian tác động: 1/2 chu kỳ…

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240 VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1…

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC200-240 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC100-120 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-450B DC5-24 Omron

Relay G3NA-450B DC5-24 Omron

Relay G3NA-450B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 50A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…