E4C-LS35

E4C-LS35 Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm (mặt phẳng). Góc nhìn:…

E4C-TS50

E4C-TS50 Cảm biến siêu âm E4C-TS50. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 10 x 10 cm (mặt phẳng). Góc…

E4B-RS70E4

E4B-RS70E4 Cảm biến siêu âm E4B-RS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-LS70E4

E4B-LS70E4 Cảm biến siêu âm E4B-LS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-LS20E4

E4B-LS20E4 Cảm biến siêu âm E4B-LS20E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 5-20 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-T1E4

E4B-T1E4 Cảm biến siêu âm E4B-T1E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 100 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm biến…

E4B-TS50E4

E4B-TS50E4 Cảm biến siêu âm E4B-TS50E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm biến…

E4A-3K DC12-24

E4A-3K DC12-24 Cảm biến siêu âm E4A-3K DC12-24. Nguồn cấp: 12-24VDC. Công suất tiêu thụ: 2.5 VA. Khoảng cách điều chỉnh: 0.3 and 3 m (có thể chọn 0.3 and…

E4A-3K

E4A-3K Cảm biến siêu âm E4A-3K. Nguồn cấp: 100, 110, 200, and 220 VAC ± 10% at 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 2.5 VA. Khoảng cách điều chỉnh: 0.3…