Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA11. Loại: Twin Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS30L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS30L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS30L. Loại: Side view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-WH4L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-WH4L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-WH4L. Loại thu phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Điện áp cấp:…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4B-LS70E4 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4B-LS70E4 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-LS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện…

Amplifier Units Omron E4C-WH4T Giả Rẻ HCM

Amplifier Units Omron E4C-WH4T Giả Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-WH4T. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS80L. Loại: Side View. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-TS50 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-TS50 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-TS50. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Kích thước…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-LS35 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-LS35 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS100 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS100 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS100. Loại: Straight View. Khoảng cách làm việc: 90 to 1000 mm. Kích…