E3Z-R81 2M Omron

E3Z-R81 2M Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector…

E3Z-R86 Omron

E3Z-R86 Cảm biến quang điện loại phản xạ gương với chức năng M.S.R Khoảng đo: 0.1 – 4 m (sử dụng với E39-R1S). Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ±…

E3Z-T61 Omron

E3Z-T61 Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector PNP,…

Omron E3Z-T81A

E3Z-T81A Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

Omron E3Z-T81 2M

E3Z-T81 2M Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector…

Omron E3Z-T86

E3Z-T86 Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 15 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

E3Z-T86A Omron

E3Z-T86A Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

E3Z-T62 Omron

E3Z-T62 Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 30 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: NPN cực thu hở. Chế…

E3Z-T61A 2M Omron

E3Z-T61A 2M Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: NPN cực thu hở.…