Bộ Nguồn Omron S8JC-Z01505CD

Báo giá Bộ Nguồn Omron S8JC-Z01505CD Thông số kỹ thuật sản phẩm: Bộ nguồn 5V , 15W Nguồn cấp ngõ vào 200-240VAC (185-264VAC) 50/60HZ Ngõ ra 5VDC , có thể…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS03505CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS03505CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS03505CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 35W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z03505CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z03505CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z03505CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 35W, 7A Điện áp ngõ vào từ 200-240VAC ( +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( điều chỉnh+-10%)…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron Thông số kỹ thuât: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01512CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01512CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01512CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 15W Điện áp ngõ vào 200-240VAC (cho phép +-10%) 50/60 HZ Công suất: 150W Điện áp ngõ…

Bộ Nguồn S8JC-Z35024CD

Bộ Nguồn S8JC-Z35024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rẻ 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z01512CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z01512CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z01512CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 12VDC Công suất: 15W Điện áp ngõ vào 200-240VAC (185-264VAC) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC Gắn trên thanh…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z05012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z05012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z05012CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung loại kinh tế giá rẻ 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +- 10%) 50/60HZ Điện áp…