E5AZ-Q3MTD

E5AZ-Q3MTD Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3MTD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt, Nhiệt điện…

E5AZ-C3MTD

E5AZ-C3MTD – Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3MTD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt, Nhiệt…

E5AZ-Q3HMLD

E5AZ-Q3HMLD – Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3HMLD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Analog (current/voltage) – Ngõ…

E5AZ-C3MLD

E5AZ-C3MLD Điều khiển nhiệt độ E5AZ-C3MLD Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3MLD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Analog…

E5AZ-R3HMTD

E5AZ-R3HMTD Điều khiển nhiệt độ E5AZ-R3HMTD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt, Nhiệt điện trở bạch kim…

E5AZ-Q3HMTD

E5AZ-Q3HMTD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt, Nhiệt điện trở bạch kim – Ngõ ra:…