PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Công suất: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O:  8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC. Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình:…

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 37 W. Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A

Số ngõ vào: 24. Số ngõ ra: 16, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 37 W. Truyền thông:…

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Relay Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Transistor (Sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 40 W. Truyền thông:…

PLC Mitsubishi FX3G-60MR/ES-A

Số ngõ vào: 36. Số ngõ ra: 24, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 40 W. Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-60MR/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Relay Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…