Biến tần Mitsubishi FR-F720-2.2K

– Công suất motor: 2.2 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 4.5 KVA – Công suất ngõ ra: 3.7 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-11K

– Công suất motor: 11 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 20KVA – Công suất ngõ ra: 17.1 kVA – Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-7.5K

– Công suất motor: 7.5 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 17 KVA – Công suất ngõ ra: 11.8 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-37K

– Công suất motor: 37 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 65 KVA – Công suất ngõ ra: 53 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-3.7K

– Công suất motor: 3.7 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 5.5 KVA – Công suất ngõ ra: 5.8 kVA – Dòng định…