BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-5.5K

FR-F740

Công suất motor: 5.5 (kW) Dòng định mức: 11.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-3.7K

FR-F740

Công suất motor: 3.7 (kW) Dòng định mức: 7.6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN FR-F740-2.2K

FR-F740

Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 4.8 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN FR-F740-1.5K

FR-F740

Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 3.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN FR-F740-0.75K

FR-F740

Công suất motor: 0.75 (kW) Dòng định mức: 2.1 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-45K

FR-F720

– Công suất motor: 45 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 75 KVA – Công suất ngõ ra: 65 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-37K

FR-F720

– Công suất motor: 37 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 65 KVA – Công suất ngõ ra: 53 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-30K

FR-F720

– Công suất motor: 30 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 52 KVA – Công suất ngõ ra: 43 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-22K

FR-F720

– Công suất motor: 22 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 41 KVA – Công suất ngõ ra: 32 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-18.5K

FR-F720

– Công suất motor: 18.5 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 34 KVA – Công suất ngõ ra: 27 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-15K

FR-F720

– Công suất motor: 15 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 28 KVA – Công suất ngõ ra: 22.1 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-11K

FR-F720

– Công suất motor: 11 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 20KVA – Công suất ngõ ra: 17.1 kVA – Dòng định mức:…