H3CR-A8 AC 100-240

Timer  H3CR-A8 AC 100-240 Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle…

H3CR-A8E AC100-240/DC100-125

Timer  H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog, có tiếp điểm đóng tức thời Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to…

H3CR-F AC100-240

H3CR-A6

Timer H3CR-F AC100-240 Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 11-chân tròn, analog Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle…

H3CR-F8N AC100-240

Timer H3CR-F8N AC100-240 Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle…

H3CR-G8EL AC200-240

Timer H3CR-G8EL AC200-240 Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây Thời…

H3CR-H8L AC200-240 M

Timer H3CR-H8L AC200-240 M Bộ định thời gian Off delay Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian có thể định đến 12 phút Ngõ ra: DPDT-NO Tiêu chuẩn:…

H3CR-H8RL AC200-240 S

Timer H3CR-H8RL AC200-240 S Bộ định thời gian OFF-Delay Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 giây Ngõ ra: Rơle DPDT Tiêu chuẩn : UL,…