Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 110KW FR-A740-110K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-110K Công suất motor: 110 (kW) Dòng định mức: 216 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 90KW FR-A740-90K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-90K Công suất motor: 90 (kW) Dòng định mức: 180 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 75KW FR-A740-75K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-75K Công suất motor: 75 (kW) Dòng định mức: 144 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 55KW FR-A740-55K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-55K Công suất motor: 55 (kW) Dòng định mức: 110 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 37KW FR-A740-45K

BIEN TAN FR-A740

  Mã sản phẩm: FR-A740-45K Công suất: 45kW Dòng định mức: 86A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s Dòng vào: 3 phase 380~480V 50hz/60hz Dòng ra:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 37KW FR-A740-37K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-37K Công suất motor: 37 (kW) Dòng định mức: 51 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi A740 3P 380-480V 30KW FR-A740-30K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-30K Công suất motor: 30 (kW) Dòng định mức: 57 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 22KW FR-A740-22K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-22K Công suất motor: 22 (kW) Dòng định mức: 44 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 18.5KW FR-A740-18.5K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-18.5K Công suất motor: 18.5 (kW) Dòng định mức: 38 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 0.4KW FR-A740-0.4K

BIEN TAN FR-A740

Biến tần Mitsubishi FR-A740-0.4K Công suất motor: 0.4 (kW) Dòng định mức: 1.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 0.75KW FR-A740-0.75K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-0.75K Công suất motor: 0.75 (kW) Dòng định mức: 2.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 1.5KW FR-A740-1.5K 

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-1.5K Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 4 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…