Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 2.2KW FR-A740-2.2K 

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-2.2K Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 3.7KW FR-A740-3.7K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-3.7K Công suất motor: 3.7 (kW) Dòng định mức: 9 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 5.5KW FR-A740-5.5K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-5.5K Công suất motor: 5.5 (kW) Dòng định mức: 12 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 7.5KW FR-A740-7.5K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-7.5K Công suất motor: 7.5 (kW) Dòng định mức: 17 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 11KW FR-A740-11K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-11K Công suất motor: 11 (kW) Dòng định mức: 23 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 15KW FR-A740-15K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-15K Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 31 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…