LRD21 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD21 Dải cài đặt của Rờ le: 12…18A Sử dụng với contactor LC1D: D18…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD22 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD22 Dải cài đặt của Rờ le: 16…24A Sử dụng với contactor LC1D: D25…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD32 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD32 Dải cài đặt của Rờ le: 23…32A Sử dụng với contactor LC1D: D25…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…

LRD35 – Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt LRD35 Dải cài đặt của Rờ le: 30…38A Sử dụng với contactor LC1D: D32…D38 Class 10A (1) với đầu kết nối bắt vít Tương thích cho lắp…