Bộ Lập Trình CPM2A-30CDR-A Omron Giá Rẻ HCM

Bộ Lập Trình CPM2A-30CDR-A Omron

Bộ Lập Trình CPM2A-30CDR-A Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng…

Bộ Lập Trình CPM2A-40CDR-A Omron Giá Rẻ HCM

Bộ Lập Trình CPM2A-40CDR-A Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng…

CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.79★ | 332 Đánh giá)

Bộ Lập Trình CPM2AE-60CDR-A Omron Giá Rẻ HCM

Bộ Lập Trình CPM2AE-60CDR-A Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng…

Bộ lập trình (PLC) Omron CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình (PLC) Omron CPM2A-60CDR-A

Báo giá Bộ lập trình (PLC) Omron CPM2A-60CDR-A Thông số kỹ thuật sản phẩm: Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có…

Bộ Lập Trình CPM2A-20CDR-A

Bộ Lập Trình CPM2A-20CDR-A Thông số kỹ thuật: Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.5★ |…