CPM2A-20CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-20CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.5★ | 1508 Đánh giá)

CPM2A-30CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-30CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (5★ | 1100 Đánh giá)

CPM2A-40CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-40CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (5★ | 708 Đánh giá)

CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.79★ | 332 Đánh giá)

CPM2AE-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2AE-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.5★ | 1372 Đánh giá)

CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. Các model khác : – CPM2A-60CDR-A…