Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA063Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA063Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 63A 18kA 400/415V Công suất…

HHB200Z MCCBs x250 25kA

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 200A 25kA 400/415V Công suất ngắn mạch Icu:25kA(400/415VAC), Ics: 20kA. Cố định nhiệt 1x In. Cố định từ…

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA0160Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA0160Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 160A 18kA 400/415V Công suất…

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA080Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA080Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 80A 18kA 400/415V Công suất…

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA040Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM

Cầu Dao Tự Động Loại Lớn HDA040Z MCCBs x160 18kA Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật Cầu dao tự động loại lớn MCB 3P 40A 18kA 400/415V Công suất…