CQM1H-CPU21

Bộ lập trình CQM1H-CPU21 Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 256 Vùng nhớ chương trình : 3,2k Vùng nhớ dữ liệu :3K Ngõ vào tích hợp…

CQM1H-CPU51

Bộ lập trình CQM1H-CPU51   Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 512 Vùng nhớ chương trình : 7.2K Vùng nhớ dữ liệu : 6K Ngõ vào…