E3Z-R81 2M

E3Z-R81 2M Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector…

E3Z-R86

E3Z-R86 Cảm biến quang điện loại phản xạ gương với chức năng M.S.R Khoảng đo: 0.1 – 4 m (sử dụng với E39-R1S). Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ±…

E3Z-T61

E3Z-T61 Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector PNP,…

E3Z-T81A

E3Z-T81A Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

E3Z-T81 2M

E3Z-T81 2M Hình khối nhỏ gọn 31x20x11mm ,Nguồn cấp 10~30VDC. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát riêng tối đa 30m Ngỏ ra transistor Open Collector…

E3Z-T86

E3Z-T86 Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 15 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

E3Z-T86A

E3Z-T86A Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: PNP cực thu hở. Chế…

E3Z-T62

E3Z-T62 Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 30 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: NPN cực thu hở. Chế…

E3Z-T61A 2M

E3Z-T61A 2M Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng đo: 0 – 10 m. Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%. Ngõ ra: NPN cực thu hở.…

E3JM-10M4-G-N

j

E3JM-10M4-G-N Loại thu-phát 10m Nguồn cấp : 12-240 VDC±10%; 24-240 VAC ±10% Kích thước: 65x25x65 (mm) Ðầu nối dây dùng vít. Có kiểu đặt thời gian trễ Chống va đập tốt, chịu…

E3JM-10M4-N

j

E3JM-10M4-N Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng cách phtá hiện: 0 – 10m. Ngõ ra: Relay. Chế độ hoạt động: Light-ON | Dark-ON. Kiểu kết nối: Terminal…

E3JM-10M4T-G

j

E3JM-10M4T-G Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…