Bộ Định Thời Gian H3Y-4 AC200-230 3M Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3Y-4 AC200-230 3M Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC200-230 3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 200 to 230…

Bộ Định Thời Gian H3Y-2 AC100-120 30S Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3Y-2 AC100-120 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 30S Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 30S Điện áp cung cấp: 100-120 VAC, 50/60Hz Chế…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC200-230 60S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC200-230 60S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC200-230 60S Omron Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 60S Điện áp cung cấp: 200-230 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động:…

Bộ Định Thời Gian Timer  H3Y-2 DC24 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer  H3Y-2 DC24 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer  H3Y-2 DC24 30S Omron Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 24 VDC Ngỏ ra relay 4PDT…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC200-230 60S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC200-230 60S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC200-230 60S Omron Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 200 to 230 VAC Ngỏ ra…

H3Y-2 AC200-230 60S

Timer H3Y-2 AC200-230 60S Timer Omron H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 60S Điện áp cung cấp: 200-230 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động: Timer On Dải thời gian : 2s …60s Ngõ…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 DC24 10S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 DC24 10S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 DC24 10S Omron Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 10S Điện áp cung cấp: 200-230 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động:…

Bộ Định Thời Gian H3Y-4 AC200-230 30S Omron Giá Rẻ HCM

Timer  H3Y-4 AC200-230 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer  H3Y-4 AC200-230 30S Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 200 to 230…

Bộ Định Thời Giản Timer H3Y-4 AC200-230 10S Omron

Bộ Định Thời Giản Timer H3Y-4 AC200-230 10S Omron

Bộ Định Thời Giản Timer H3Y-4 AC200-230 10S Omron Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 200 to 230 VAC Ngỏ ra…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC100-120 5S Omron Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC100-120V 50/60HZ 5S Điện áp cung cấp: 100-120 VAC, 50/60Hz Chế độ hoạt động:…

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC24 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC24 30S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-4 AC24 30S Omron Thông số kỹ thuật: Loại đơn giản, size 36×36, 8 /14 chân dẹp. Nguồn cấp 24 VAC Ngỏ ra relay 4PDT…

Bộ Định Thời Gian H3Y-2 AC200-230 10S Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3Y-2 AC200-230 10S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3Y-2 AC200-230 10S Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Timer Omron H3Y-2 AC200-230V 50/60HZ 10S Điện áp cung cấp: 200-230 VAC, 50/60Hz Chế…