Bộ Định Thời Gian H3CR-H8L AC200-240 M Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3CR-H8L AC200-240 M Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-H8L AC200-240 M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian Off delay Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời…

Bộ Định Thời Gian H3CR-G8EL AC200-240 Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3CR-G8EL AC200-240 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-G8EL AC200-240 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp:…

Bộ Định Thời Gian H3CR-H8RL AC200-240 S Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3CR-H8RL AC200-240 S Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-H8RL AC200-240 S Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian OFF-Delay Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo:…

Bộ Định Thời Gian H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog, có tiếp điểm đóng tức…

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-A8 AC 100-240 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-A8 AC 100-240 Omron

Bộ Định Thời Gian Timer H3CR-A8 AC 100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240…

Timer H3CR-F AC100-240 Omron Giá Rẻ HCM

Timer H3CR-F AC100-240 Omron

Timer H3CR-F AC100-240 Omron Giá Rẻ HCM Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 11-chân tròn, analog Thông số kỹ thuật: Loại 11-chân Nguồn cấp: 100…

Timer H3CR-F8N AC100-240 Omron

Timer H3CR-F8N AC100-240 Omron

Timer H3CR-F8N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC…