MY4N AC100/110

MY4N AC100/110 Rơle 14 chân có đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 100 / 110VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động: 20ms Max.…

Relay MY2 AC200/220 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY2 AC200/220 Omron

Relay MY2 AC200/220 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 8 chân không đèn, DPDT-5A Điện áp cuộn dây: 200 / 220VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC /…

MY2 DC24

Relay MY2 DC24 Omron

Relay MY2 DC24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 8 chân không đèn, DPDT-5A Điện áp cuộn dây: 24VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải…

Relay MY2N AC220/240 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY2N AC220/240 Omron

Relay MY2N AC220/240 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 8 chân có đèn, DPDT-5A Điện áp cuộn dây: 220 / 240VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC…

Relay MY2N AC24 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY2N AC24 Omron

Relay MY2N AC24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 8 chân có đèn, DPDT-5A Điện áp cuộn dây: 24VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải…

Relay MY2N DC100/110 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY2N DC100/110 Omron

Relay MY2N DC100/110 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 8 chân có đèn, DPDT-5A Điện áp cuộn dây: 100 / 110VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC /…

Relay MY2N DC24 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY2N DC24 Omron

Relay MY2N DC24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Relay Omron MY2N DC24 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt:…

Relay MY4 AC220/240 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY4 AC220/240 Omron

Relay MY4 AC220/240 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 14 chân không đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 220 / 240VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC…

Relay MY4 DC24 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY4 DC24 Omron

Relay MY4 DC24 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 14 chân không đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 24VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC…

Relay MY4N AC100/110 Omron Chính Hãng HCM

Relay MY4N AC100/110 Omron

Relay MY4N AC100/110 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Rơle 14 chân có đèn, 4PDT-5A Điện áp cuộn dây: 100 / 110VAC Tiếp điểm: 5A, 250VAC…