Relay MKS3P AC110 Omron

Relay MKS3P AC110 Omron

Relay MKS3P AC110 Omron Thông số kỹ thuật: 3PDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 110VAC Cầu đấu: Plug-in Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi…

Relay MKS3P DC24 Omron

Relay MKS3P DC24 Omron

Relay MKS3P DC24 Omron Thông số kỹ thuật: 3PDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 24VDC Cầu đấu: Plug-in Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi…

Relay MKS2P DC110 Omron

Relay MKS2P DC110 Omron

Relay MKS2P DC110 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: DC110 Cầu đấu: Plug-in Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi…

Relay MKS2P AC24 Omron

Relay MKS2P AC24 Omron

Relay MKS2P AC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 24VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 100 000…

Relay MKS2P DC24 Omron

Relay MKS2P DC24 Omron

Relay MKS2P DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 24VDC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Điện áp ngõ váo:…

Relay MKS3P AC24 Omron

Relay MKS3P AC24 Omron

Relay MKS3P AC24 Omron Thông số kỹ thuật: 3PDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 24VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 100 000…

Relay MKS2P AC110 Omron

Relay MKS2P AC110 Omron

Relay MKS2P AC110 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 110VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 100 000…

Relay MKS3P AC220 Omron

Relay MKS3P AC220 Omron

Relay MKS3P AC220 Omron Thông số kỹ thuật: 3PDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 220VAC Cầu đấu: Plug-in Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi…

Relay MKS2P AC220 Omron

Relay MKS2P AC220 Omron

Relay MKS2P AC220 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, chân tròn Điện áp cuộn dây: 220VAC Cầu đấu: Plug-in Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi…