Relay LY2 DC24 Omron

Relay LY2 DC24 Omron

Relay LY2 DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, không đèn Điện áp cuộn dây: 24VDC Tiếp điểm: DPDT 10 A Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định…

Relay LY2N AC220/240 Omron

Relay LY2N AC220/240 Omron

Relay LY2N AC220/240 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 220VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50 000…

Relay LY2N DC12 Omron

Relay LY2N DC12 Omron

Relay LY2N DC12 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 12VDC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50 000…

Relay LY2N AC100/110 Omron

Relay LY2N AC100110 Omron

Relay LY2N AC100/110 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 100-110VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50 000…

Relay LY2N DC24 Omron

Relay LY2N DC24 Omron

Relay LY2N DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 24VDC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50 000…

Relay LY2N AC24 Omron

Relay LY2N AC24 Omron

Relay LY2N AC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 24VAC Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50 000…

Ly Relay LY2N DC100/110 Omron

Ly Relay LY2N DC100/110 Omron

Ly Relay LY2N DC100/110 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: DC100-110 Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải định mức) Tuổi thọ: 50…

Relay LY2 AC220/240 Omron

Relay LY2 AC220240 Omron

Relay LY2 AC220/240 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-10A, không đèn Điện áp cuộn dây: 220VAC Chịu tải: 10 A Đế: PTF08A-E Tần số hoạt động: 1 800 lần/giờ (tải…