Relay G3NA-450B DC5-24 Omron

Relay G3NA-450B DC5-24 Omron

Relay G3NA-450B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 50A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron

Relay G3NA-410B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron

Relay G3NA-220B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron

Relay G3NA-240B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC200-240 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron

Relay G3NA-210B AC200-240 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240 VAC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1…

Relay G3NA-250B-UTU DC5-24 Omron

Relay G3NA-250B-UTU DC5-24 Omron

Relay G3NA-250B-UTU DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 50A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron

Relay G3NA-240B AC100-120 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển AC100-120 Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron

Relay G3NA-220B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Relay G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 Omron

Relay G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 Omron

Relay G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 90A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…

Rơ le bán dẫn Omron G3NA-205B DC5-24

Báo giá Rơ le bán dẫn Omron G3NA-205B DC5-24 Sản phẩm kỹ thuật số: Tải 5A, 220VAC, 1P. 5-24VDC điều khiển điện áp Thời gian tác động: 1/2 chu kỳ…

Relay G3NA-D210B DC5-24 Omron

Relay G3NA-D210B DC5-24 Omron

Relay G3NA-D210B DC5-24 Omron Thông số kỹ thuật: Tải 10A, 220VDC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms…