Relay G2R-1 DC12 Omron

Relay G2R-1 DC12 Omron

Relay G2R-1 DC12 Omron Thông số kỹ thuật: SPDT-10A, không đèn Điện áp cuộn dây: 12 VDC Tiếp điểm: 10A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động:…

Relay G2R-2-SND DC24 Omron

Relay G2R-2-SND DC24 Omron

Relay G2R-2-SND DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-5A, có đèn, có diode Điện áp cuộn dây: 24 VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian…

Relay G2R-1-S DC24 Omron

Relay G2R-1-S DC24 Omron

Relay G2R-1-S DC24 Omron Thông số kỹ thuật: SPDT-10A, không đèn Điện áp cuộn dây: 24 VDC Tiếp điểm: 10A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động:…

Relay G2R-1-SN DC24 Omron

Relay G2R-1-SN DC24 Omron

Relay G2R-1-SN DC24 Omron Thông số kỹ thuật: SPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 24 VDC Tiếp điểm: 10A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động:…

Relay G2R-2-SN DC24 Omron

Relay G2R-2-SN DC24 Omron

Relay G2R-2-SN DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-5A, có đèn Điện áp cuộn dây: 24 VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động:…

Relay G2R-1-SN AC220 Omron

Relay G2R-1-SN AC220 Omron

Relay G2R-1-SN AC220 Omron Thông số kỹ thuật: SPDT-10A, có đèn Điện áp cuộn dây: 220 VAC Tiếp điểm: 10A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời gian tác động:…

Relay G2R-2-SNI DC24 Omron

Relay G2R-2-SNI DC24 Omron

Relay G2R-2-SNI DC24 Omron Thông số kỹ thuật: DPDT-5A, có đèn, có nút test. Điện áp cuộn dây: 24 VDC Tiếp điểm: 5A, 250VAC / 30VDC (tải thuần trở) Thời…