Bộ Lập Trình CQM1H-CPU21 Omron

Bộ Lập Trình CQM1H-CPU21 Omron

Bộ Lập Trình CQM1H-CPU21 Omron Thông số kỹ thuật: Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 256 Vùng nhớ chương trình : 3,2k Vùng nhớ dữ…

Bộ Lập Trình CQM1H-CPU51 Omron

Bộ Lập Trình CQM1H-CPU51 Omron

Bộ Lập Trình CQM1H-CPU51 Omron Thông số kỹ thuật: Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 512 Vùng nhớ chương trình : 7.2K Vùng nhớ dữ…